Posts in category پیشرفت شخصی


استارتاپپیشرفت شخصی

مانتراهایی برای افزایش تمرکز در زندگی شخصی و کسب و کار

مانتراها کلمات یا عبارت‌هایی هستند که به طور مرتب در طول مدیتیشن در ذهن تکرار می‌شوند و میزان تمرکز را افزایش می‌دهند. این عبارات کاملا اختیاری بوده و لزوما معنا ندارند.

Read more 0 Comments