ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کارآمد هنوز هم دشوار است

با وجود پیشرفت‌هایی که در چند سال اخیر داشته‌ایم، ساختن سیستم‌هایی از هوش مصنوعی که کارآمدی لازم را داشته باشند، هنوز هم دشوار است.