تولید انرژی تجدیدپذیر در آلمان، هزینه‌ برق را منفی کرده است

دولت آلمان به سبب تولید انرژی تجدید‌پذیر، در فصل تعطیلات به شهروندان خود بابت مصرف برق، پول پرداخت می‌کند.