۵ هزار خودروی الکتریکی در راه پایتخت

معاون مرکز خودرو و توسعه‌ی فناوری خودروهای الکتریکی پژوهشگاه نیرو، از ورود ۵ هزار خودروی الکتریکی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران و طراحی اولین مدل آزمایشی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی خبر داد.