چند تغییر مالکیت بزرگ استارتاپی در سال 2017

سال ۲۰۱۷ شاهد اتفاقات جالبی در دنیای کسب و کار بودیم، برای مثال می‌توان به واگذاری و فروش سهام چند استارتاپ مشهور مانند Shazam و trello به شرکت‌های بزرگ‌تر اشاره کرد.