ممنوعیت تولید ۵۵۳ خودرو با مصرف سوخت بالا در چین

با تصمیم دولت چین،۵۵۳ خودرو به علت مصرف سوخت بالا، در لیست ممنوعیت تولید قرار گرفتند. در این فهرست، نام مدل‌هایی از مرسدس بنز و بی‌ام‌و نیز دیده می‌شود.