لزوم مقابله با بحران بزرگ پیش روی خودروسازی

حدود ۶۰ درصد خودروهای داخلی، فاقد استاندارد لازم هستند. انجمن خودروسازان کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور  هشدار داد.