5 نکته برای استفاده از Lens Flare در عکاسی

پدیده‌ی Lens Flare می‌تواند برای عده‌ای از عکاسان جذاب و برای عده‌ای دیگر ناخوشایند باشد؛ در این مقاله قصد داریم با ذکر ۵ نکته، چگونگی ایجاد این پدیده را برای ثبت تصاویر جذاب‌تر هنگام عکاسی شرح دهیم.