چرا همه‌ استارتاپ‌ ها به هیئت مشاوره نیاز دارند؟

همه‌ی کارآفرینان به مربیان و مشاورانی نیاز دارند که وجه واقعی کسب‌وکار را به آن‌ها نشان دهد. ولی چه ویژگی‌هایی در انتخاب این افراد اهمیت دارد؟