آیا سایه حلقه‌های زحل به کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی کمک می‌کنند؟

با وجودی که اتمام ماموریت فضاپیمای کاسینی پایان دوران شکوهمند مشاهدات ما از سیاره زیبای زحل بود، اما رمزگشایی از اطلاعات بی‌نظیر فضاپیمای ناسا همچنان ادامه دارد.