مغز شما چگونه از تصادف و حادثه نجات‌تان می‌دهد؟

مطالعات محققان علوم اعصاب نشان می‌دهد که در زمان تصمیم‌گیری‌های آنی به توقف یک روند بخش‌هایی از مغز ما فعال می‌شود.