شکایت‌ها علیه اپل با مطالبه‌ غرامت یک تریلیون دلاری بالا گرفت

اپل که به کاهش عمدی عملکرد آیفون‌های قدیمی اعتراف کرده با شکایت‌های زیادی در این مورد مواجه شده است.