لامپ HTC افتادن در حمام را تشخیص می‌دهد

HTC پتنتی را برای یک لامپ ثبت کرده که قادر است حرکت و افتادن انسان در مکان‌هایی نظیر حمام را تشخیص دهد.