بهترین های سال ۲۰۱۷ از نگاه زومجی

همانند چند سال گذشته، امسال نیز اوایل زمستان در زومجی، اقدام به برگزاری رویداد بهترین‌های سال ۲۰۱۷ صنعت سرگرمی کردیم.