برنامه ۵ ساله چینی ها برای تغییر سیستم گرمایشی خانه ها به سوخت های پاک

کشور چین طی سال های اخیر تلاش های جدی را برای کاهش میزان آلاینده های خود انجام داده است. این کشور در سال جاری برنامه های متعددی را اجرایی کرد.