نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های صوتی در کاهش اثرات مخرب بلایای طبیعی

نقش شبکه‌های اجتماعی در کاهش اثرات مخرب بلایای طبیعی چیست؟ آیا می‌توان در شرایط اضطراری از این شبکه‌ها برای حل بحران‌های بزرگ بهره برد؟