مقدمات ساخت نخستین دهکده‌ شناور جهان فراهم شد

پس از سال‌ها انتظار، اکنون رؤیای سرزمین شناور روی دریا در حال وقوع است. قرارداد احداث چنین شهری در آب‌های تاهیتی به امضا رسید.