قبل از پذیرفتن پیشنهاد شغلی این سؤال‌ها را از خودتان بپرسید

تصمیم‌گیری عجولانه چیزی جز پشیمانی به همراه ندارد؛ بنابراین پیش از پذیرفتن یک موقعیت شغلی ببینید آیا کار مورد نظر با روحیات و علاقه‌مندی‌های شما سازگاری دارد یا خیر.