سازمان ملی استاندارد: پراید استاندارد دارد؛ اما هیوندای i10 خیر

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، پراید تا سال آینده مجوز تولید کسب کرده است؛ اما خودرویی مثل هیوندای i10 به دلیل رعایت نکردن استانداردهای جدید، اجازه فروش ندارد.