بلاک چین روش حفاظت و ردیابی هویت ما را متحول می‌کند

بلاک چین تنها منحصر به پول دیجیتال نیست؛ این فناوری می‌تواند کل دنیای حفاظت اطلاعات را متحول کند.