بررسی بازی Hello Neighbor

Hello Neighbour، یک بازی ترسناک مخفی‌کاری است که انتظارات بسیاری از آن می‌رفت اما نتوانسته آنطور که باید، موفق ظاهر شود.