به کارمندان آموزش بدهید مانند هکرها فکر کنند

هکرها انسان‌ها کنجکاوی هستند که با تکنولوژی روز دنیا پیش می‌روند. داشتن چنین طرز تفکری باعث می‌شود خلاقیت بیشتری داشته باشند و راه حل‌های بهتری ارائه دهند.