اپلیکیشن Coinbase دو برابر اینستاگرام دانلود شد

قیمت بیت‌کوین در یک ماه گذشته افزایش سرسام‌آوری داشت و همین مسئله موجب شد بسیاری مشتاق شوند بخت خود را در این رقابت بیازمایند.