آمار فروش اسنشال فون در حدود ۵۰ هزار دستگاه است

در حالی که تعداد دستگاه‌های اسنشال فون PH1 تنها پنج هزار دستگاه عنوان شده بود، اما به نظر می‌رسد آمار اصلی ده برابر باشد.