رابطه‌ی انزواطلبی و خلاقیت در تحقیقات جدید روانشناسی

نتیجه‌ی تحقیقات جدید محققان دانشگاه بوفالو نیویورک نشان می‌دهد برخی از افرادی که به‌ تنهایی علاقه‌مندند، از خلاقیت بیشتری برخوردارند.