موتورسیکلت به نقشه‌های گوگل اضافه شد

در به‌روزرسانی جدیدی که برای گوگل مپس منتشر شده حالت موتورسیکلت به سایر گزینه‌های موجود اضافه شده است.