موشک کروز هواپرتاب

نیروی هوایی آمریکا به منظور تجدید قوای اتمی خود، در پی ساخت یک موشک کروز هواپرتاب اتمی پنهانکار و رادارگریز جدید است که با کمک آن می‌تواند به اهداف مهم حمله اتمی دور ایستا کند. موشک کروز پس از شلیک شدن همچون یک هواپیمای بدون سرنشین پرواز کرده و قابلیت تغییر سرعت، مسیر و ارتفاع ...

نوشته آمریکا به دنبال موشک کروز هواپرتاب اتمی پنهانکار و رادارگریز جدیدی است! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.