گوگل و نست احتمالا در تولید محصولات خانه هوشمند همکاری می‌کنند

گوگل و نست پس از دو سال جدایی، همکاری مجدد خود را در زمینه‌ی اینترنت اشیا و محصولات خانه هوشمند آغاز می‌کنند.