چرا پاک کردن گوش و تمیز کردن جرم آن کار غلطی است؟

پاک کردن گوش مدتی‌ست که در میان مسائل بهداشتی، به موضوعی داغ و مورد بحث تبدیل شده است؛ اما چرا دانشمندان معتقدند که جرم گوش را نباید تمیز کرد؟ با توجه به بافت ماده مومی و زردرنگی که با گذشت زمان در داخل حفره گوش شکل می‌گیرد، تمیز کردن آن با استفاده از گوش پاک ...

نوشته پاک کردن گوش و تمیز کردن جرم آن چه ضررهایی برای سلامتی دارد؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.