طراحی دفتر کار گوگل؛ آمستردام

دفتر کار گوگل واقع در شهر آمستردام، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی D/Dock طراحی شده است.