دانشمندان ام‌آی‌تی راهی جدید برای تبدیل کربن دی‌اکسید به سوخت یافتند

دانشمندان ام‌آی‌تی، با جدا کردن اکسیژن کربن دی‌اکسید در سیستمی غشایی، راهی برای کاهش انتشار این گاز یافته‌اند.