۱۱ آذر: عرضه رسمی پخش کننده QuickTime

۲۶ سال پیش در چنین روزی، شرکت اپل، پخش کننده صوتی تصویری اختصاصی خود با نام کویک تایم را برای عموم عرضه کرد.