پوکمون گو آمار تصادف‌های رانندگی را بالا برده است

 اگر تماس‌ تلفنی در حین رانندگی خطرناک بود، حالا پوکمون گو چندین برابر خطرناک‌تر است.