پارس آنلاین تعرفه اینترنت غیرحجمی‌ خود را منتشر کرد

شرکت پارس آنلاین بر اساس مصوبه‌ی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌های جدید اینترنت غیرحجمی خود را منتشر کرد.