وزیر ارتباطات، تعیین سقف‌‌های مجزا برای ترافیک داخلی و بین الملل را مورد تایید نمی‌داند

در پی اعلام سرویس‌های جدید از سوی شرکت‌ها در راستای ارائه‌ی خدمات اینترنت غیرحجمی، وزیر ارتباطات، تعیین سقف برای اینترنت داخل و بین‌الملل را مورد تایید نیست.