واکسن HIV در مرحله تست بالینی قرار دارد

دو شرکت بزرگ داروسازی در آمریکا و بریتانیا مراحل آزمایش بالینی واکسن و داروی تزریقی خود برای مبارزه با ویروس اچ‌آی‌وی را شروع کرده‌اند.