ربات های بیو هیبریدی ؛ تجهیزاتی فوق پیشرفته با اعضا و بافت موجودات زنده!

ربات های بیو هیبریدی قسمتی از یک تکنولوژی پیچیده هستند که طبق برآوردها، بسیار زودتر از هر نوع دیگر از ترکیب مکانیسم‌های زنده و غیرزنده، به وجود خواهند آمد. شاید تاکنون کلمه سایبورگ (Cyborgs) را شنیده باشید؛ ایده‌ای از مجهز کردن انسان‌ها به اعضای رباتیک، برای بالا بردن کارایی و یا جبران نقص‌هایی که به ...

نوشته ربات های بیو هیبریدی ؛ تجهیزاتی فوق پیشرفته با اعضا و بافت موجودات زنده! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.