آموزش بازی سازی: مقدمه‌ای بر اهمیت روابط کاراکتر‌ها در بازی‌ها

روابط بین کاراکترهای بازی‌ها، می‌تواند باعث شود بازی شما تا مدت‌ها در خاطره همگان باقی بماند. با این قسمت از مقالات آموزش بازی‌سازی همراه باشید تا این مورد را بررسی کنیم.