پی سی های پیشنهادی برای ورزش های الکترونیک

زومجی در این مطلب، رایانه‌های شخصی مختلفی با بودجه‌های مختلف را برای ورزش‌های الکترونیک یا همان eSports معرفی کرده است.