مشهورترین سوغات و صنایع دستی اصفهان چیست؟

اصفهان یکی از گردشگر پذیرترین شهرهای ایران، سوغاتی‌های متنوع و ارشمندی دارد. از انواع شیرینی سنتی گرفته تا بهترین صنایع دستی ایران.