مانور دیدنی آئودی RS5 و R8 در مسیر برفی

سایت ائودیتوگرافی ویدئوهای جذابی از حرکت خودروهای کوپه اسپرت آئودی RS5 و R8 در مسیرهای برفی منتشر کرده است که توانایی‌های سیستم دو دیفرانسیل این خودروها را نشان می‌دهد.