جمع‌بندی نمایشگاه خودروی تهران، قسمت اول: غایبان بزرگ

امروز جمعه، دهم آذرماه؛ آخرین روز نمایشگاه خودروی تهران برگزار شد. در این مطلب، به بررسی مهم‌ترین رویداد رسانه‌ای صنعت خودروی ایران و مهم‌ترین غایبان آن می‌پردازیم.