آسیاتک تعرفه اینترنت غیرحجمی خود را اعلام کرد

آسیاتک تعرفه اینترنت غیرحجمی خود را بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد.