به مشتری پیشنهادی بدهید که نتواند آن را رد کند!

اینکه فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد بهتر یا ارزان‌تر از رقبا باشید برای پیشرفت کافی نیست. به آن‌ها پیشنهادی دهید که نتوانند رد کنند و کسب و کارتان را گسترش دهید.