اینتل مونتاژ پردازنده های کافی لیک را در چین آغاز کرد

اینتل برای توازن عرضه و تقاضای پردازنده‌های کافی لیک، مونتاژ و تست آن‌ها را در کارخانه‌ی چین آغاز کرد.