کانادا؛ هاب تکنولوژی شمال قاره آمریکا

با توجه به پیشرفت خیره‌کننده‌ی اکوسیستم استارتاپی کانادا، آیا این کشور موفق می‌شود مرزهای مرکزیت نوآوری و تکنولوژی را جابجا کند؟