چطور پاسپورت بگیریم؟

پاسپورت یا گذرنامه نوعی شناسنامه بین‌المللی است که برای هر فرد به منظور سفر به کشورهای دیگر صادر می‌شود. مراحل و مدارک دریافت پاسپورت چیست؟