پیش‌بینی افزایش درآمد سونی با وجود عملکرد ضعیف بخش گوشی هوشمند

سونی پیش‌بینی خود از درآمد سالیانه‌اش را افزایش داد؛ حال آنکه بخش موبایل تنها حوزه‌ای است که هنوز سوددهی ندارد.