عرضه محصول بی‌کیفیت چینی با برچسب تولید داخل؛ بهانه‌ای برای افزایش قیمت

احتمالا مسئولان، بلایی را که حمایت از تولید داخل در یک دهه‌ی گذشته بر سر بازار موبایل کشور آورد، فراموش کرده‌اند که دوباره درصدد برآمده‌اند تجربه‌‌ای شکست‌خورده را تکرار کنند.