فراری FXX-K Evo

سوپر اتومبیل فراری FXX-K Evo به تازگی معرفی شده است. این سوپر خودرو فراری به حدی سریع و قدرتمند است که مالک آن مجاز به حرکت دادن ماشین در جاده‌ها نیست. فراری اتومبیل افسانه‌ای FXX-K را در اواخر سال 2014 معرفی کرد. این اتومبیل با ترکیب نوآور‌ی‌های تکنولوژیکی ساخته شده بود تا ارائه یک تجربه ...

نوشته سوپر اتومبیل فراری FXX-K Evo مجاز به حرکت در جاده‌ها نیست! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.